TAMK digitalisaation strategista polkua rakentamassa ja kulkemassa

Ajat ovat mielenkiintoiset. Digitalisaatio-buumi iskee kovaa ja korkealta. Yritykset, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot joutuvat väistämättä pohtimaan tulevaisuuttaan digitalisoituvassa maailmassa: millainen on se tulevaisuuden maisema, jossa me toimimme, ja millaista muutosta se meiltä vaatii? Organisaatioilta edellytetään korkeaa strategista tietoisuutta ja ketteryyttä, (jaettua) johtajuutta ja yhteisöllisyyttä, luovuutta ja oppimista sekä uudistumis- ja innovointikykyä, sekä yksilö-, tiimi-, yksikkö- että organisaatiotasolla. Kaiken murroksen suunnittelun ja toteutuksen keskellä meidän tulee muistaa, että viime kädessä onnistuminen on kiinni inhimillisestä pääomastamme – siis ihmisistä, heidän osaamisestaan, motivaatiostaan ja asenteistaan.

Me TAMKissa lähestymme korkeakoulutuksen digitalisaatiota mielestämme kokonaisvaltaisesti. Ymmärrämme, että digitalisaatio koskettaa jokaista organisaatiomme osa-aluetta, ja että pohjimmiltaan kyse on koko organisaation strategisesta johtamisesta ja kyvykkyyksiemme ja resurssiemme kehittämisestä varmistaaksemme menestymisemme nyt ja ennen kaikkea tulevaisuudessa. Myös määritelty strategiamme ilmentää tätä kokonaisvaltaisuutta: lähestymme digitaalisen tulevaisuutemme polun rakentamista kaikkiaan 8 strategisen teeman näkökulmasta. Näistä teemoista on muodostettu ns. strategiakoreja, joihin olemme määritelleet noin kahden vuoden aikajänteelle konkreettisia toimenpidekokonaisuuksia, tavoitteita ja toteutusvastuita. Käytäntö on osoittanut, että strategiakorien sisällöt päivittyvät ja muuttuvat ajassa. Yhdessä noin 20:n avainhenkilön kanssa teemme tätä arviointi-, päivitys- ja jalkauttamistyötä hajautetusti läpi organisaatiomme. Tämä ydinryhmä on sisäinen verkosto, jossa 20 ”stragenttia” jakavat digijohtajuuden vastuun omilla toimialueillaan organisaatiossamme. Kriittinen tekijä tässä murroksessa ja strategisten päämääriemme saavuttamisessa on kykymme uudistua: löytää uusia tapoja olla, tehdä sekä tuottaa lisäarvoa. Olemme kulkeneet määrittelemäämme digitalisaation strategista polkuamme pian tasan vuoden ja paljon asioita on tapahtunut, mutta paljon on vielä polkua kuljettavana.

Me TAMKissa tunnistamme ja tunnustamme, että hyviä asioita on tapahtunut ja tapahtuisi (ja tapahtuu) ilman digitalisaatiosta viestivää strategiaakin, mutta samalla koemme, että suunnitelmallisesta ”digistrategiatyöstä” on ollut myös hyötyä. Sen on koettu tarjoavan ennen kaikkea yhteistä dialogista perustaa, jaettua ymmärrystä nykytilanteesta ja organisatorisista tulevaisuuden ambitioista sekä tarjoavan formaalia tukea kehittämiselle ja johtamiselle (vt. leadership & management). Paljon on toki vielä tehtävää tietoisuuden levittämisessäkin.

Yksi keskeinen voimavara digitalisaation edistämisessä TAMKissa on myös digimentoriverkostomme. Digimentoriverkosto onkin yksi digistrategiatyössämme määritellyistä uusista avauksista, ja oli ilahduttavaa todeta, että kun strateginen toimenpide on selkeästi kuvattu ja yhdessä sovittu, sujuu resursoinnit ja muut käytännön järjestelyt lähes mutkattomasti. Digimentoriverkoston keskeinen tehtävä on toimia sisäisenä kehittäjä- ja tukiverkostona työyhteisöissämme, tarjoten vertaisilleen konkreettista tukea ja ohjausta, monissa eri muodoissa.

Loppuun vielä on tunnustettava, että strategisteille tilanne on juuri nyt suotuisa, sillä ulkoinen toimintaympäristö kannustaa voimakkaasti muutokseen, jopa tukee sitä. Seilaaminen onkin mielekkäämpää, kun laivalla ja tuulella on sama suunta.

Ilkka Haukijärvi, TAMK

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *