Verkkokurssien arviointityökalusta tukea kehittämiseen

Digimentoreiden yhtenä tehtävänä on auttaa kollegoja opetuksen digitalisaatioon liittyvissä haasteissa. Moni opettaja TAMKissa on lisännyt verkkomateriaaliensa määrää ja yhä useampi rakentaa kokonaan virtuaalisia opintojaksototeutuksia. Opintojaksojen sisällölliset ja rakenteelliset tarpeet ovat toki eri koulutuksissa erilaiset, mutta verkko-opinnoille on kuitenkin samankaltaisia, yleispäteviä vaatimuksia alasta riippumatta. Tällaisia on esimerkiksi:

  • Opettajan saavutettavuus
  • Selkeät osaamistavoitteet
  • Opintojakson linjakkuus siten että arviointi ja materiaalit ja menetelmät ovat yhteismitallisia
  • Looginen, jäsentynyt ja helposti ymmärrettävä eteneminen
  • Mahdollisuus saada ja antaa palautetta

Digimentoreina pyrimme tukemaan verkkokurssien kehitystyötä ja auttamaan kollegoita kehittämään omia materiaalejaan ja menetelmiään. Yhdeksi työkaluksi digimentoriverkosto on luonut arviointikehikon Excel-lomakkeena sekä vastaavan sisältöisenä verkkolomakkeena.  Niiden avulla jokainen opettaja voi itse arvioida oman verkkototeutuksensa materiaaleja ja menetelmiä. Lisäksi digimentorit mielellään auttavat ”auditoimaan” opintojaksototeutuksia lomaketta käyttämällä – ulkopuolinen näkökulma on joskus tarpeen ja auttaa viemään asioita eteenpäin sellaisissakin kohdissa mitä itse ei välttämättä tule ajatelleeksi.

Kuva 1: Excel-arviointilomake

Kuva 1: Excel-arviointilomake

 

Lomakkeessa kukin kysymys tai osa-alue luokitellaan karkeasti luokkiin ”Kunnossa”, ”Kehitettävää” tai ”Puuttuu”. Luokituksen lisäksi oleellista ovat sanalliset kommentit. Tätä luokitusta opettaja voi sitten käyttää mahdollisten kehittämistoimenpiteiden järjestyksen priorisointiin. Itse tein testimielessä arvioinnit oman opintojaksoni verkkototeutuksista parin viime vuoden ajalta (sama opintojakso). Arvioinnin yhteenveto on esitetty alla olevassa kuvassa. Asiat ovat menneet eteenpäin, mutta vielä(kin) on kehitettävää….

kehitys

Kuva 2: Saman opintojakson eri vuosien verkkototeutusten arviointi.

Arviointityöväline löytyy tästä:

  • Excel-versio: Course_Review     
  • Arviointityövälineestä ollaan kehittämässä myös verkkoversiota, ja se tullaan lisäämään digimentoreiden sivuille myöhemmässä vaiheessa.

Arviointilomake pohjautuu Hanna Kinnari-Korpelan vetämän hankkeen ”10-polkua” yhteydessä luotuihin arviointimalleihin (http://www.tamk.fi/-/10-polkua-hanke-tuottaa-yhteisia-verkkosisaltoja-ict-alalle).

4 thoughts on “Verkkokurssien arviointityökalusta tukea kehittämiseen

Vastaa käyttäjälle Teija Lehto Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *