Yhteisten verkko-opintojen tuottaminen ICT-alalle 10 polkua -hankkeessa

10 polkua on AMKien ICT-alan koulutukseen liittyvä kehittämishanke. Hankkeessa on mukana kymmenen suomalaista AMKia ja siinä tuotetaan ICT-alan perusosaamiseen liittyviä verkko-opintoja tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen (insinööri) sekä tietojenkäsittelyn koulutukseen (tradenomi). Hanketta koordinoi TAMK ja rahoittaa OKM. Seuraavassa esitellään lyhyesti opintojen tuotantoon liittyvää prosessia.

Koska hankkeessa tuotettavat opinnot rajattiin liittyväksi ICT-alan perusosaamiseen, kartoitettiin ensin paikallisesti ja myöhemmin projektiryhmän kesken, mitä on perusosaaminen ICT-alalla. Valtakunnalliset kompetenssit niin tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa kuin tietojenkäsittelyn koulutuksessa olivat vanhoja, joten niihin ei hankkeen alkumetreillä pystytty nojautumaan.

Kun ICT-alan perusosaaminen oli saatu määriteltyä, sovittiin tähän liittyvät opinnot ja rajattiin ne opinnot, joita hankkeessa tuotetaan. Tuotettavien opintojen kokonaislaajuudeksi oli sovittu 50 op. Kukin AMK sai valita, mihin opintoja tuottavaan pienryhmään osallistuisi. Kussakin pienryhmässä oli mukana 2-4 AMKia, jotta sisällöt olisivat mahdollisimman hyödynnettäviä useamman AMKin näkökulmasta.

Opintoja päädyttiin tuottamaan 2-10 op:n kokonaisuuksissa. Kokonaisuuksia pilkottiin edelleen 1-3 op:n paloihin (moduuli), koska opetussuunnitelmat ja siten opinnot AMKeittain vaihtelevat merkittävästi. Pienempien moduulien ajateltiin palvelevan paremmin isompaa määrää AMKeja. Pienemmät moduulit on helpompi integroida oman AMKin opintoihin.

Opintojen tuottaminen aloitettiin toteutussuunnittelulla. Toteutussuunnitelmissa pienryhmät määrittivät mm. sisällön ja yleiset tavoitteet moduuleittain, esitietovaatimukset, osaamisperustaiset arviointikriteerit (tasot 0, 1-2, 3-4 ja 5) sekä moduulien toteutus- ja opetusmenetelmät pedagogisesta ja tietoteknisestä näkökulmasta. Näin ollen jo toteutussuunnitteluvaiheessa suunniteltiin mm., miten verkko-opinto tullaan tuottamaan ja millaisia elementtejä siinä hyödynnetään. Lisäksi arviointimenetelmiin, arvioinnin perusteisiin ja arvioinnin skaalautuvuuteen kiinnitettiin huomiota.

Läpi tuotantovaiheen pienryhmiä on tuettu Floworksin järjestämällä koulutuksella. Koulutuksessa on läpikäyty mm. verkko-opintojen suunnittelua, videon tekoa, pelillistämistä ja Moodlen tehokäyttöä. Lisäksi projektissa on resursoitu pedagogiikasta ja sisällöstä vastaaville henkilöille. Nämä henkilöt läpikäyvät tuotettuja opintoja pedagogisesta ja sisällöllisestä näkökulmasta ja antavat kehitysehdotuksia pienryhmille. Verkko-opintojen tuottamisessa on käytetty apuna myös verkkokurssien arviointityökalua.

Kaikkia hankkeessa tuotettuja opintoja ja moduuleja on pilotoitu tai tullaan pilotoimaan hankkeen aikana. Näin pyritään varmistamaan tuotettujen sisältöjen laatu. Pilotointeja suoritetaan eri tavoin: paikallisesti piloitoidaan omaa tuotettua sisältöä, pilotoidaan toisen AMKin tuottamaa sisältöä tai joku AMK järjestää toisen AMKin opiskelijoille opinnon. Kaikista näistä pilotoinneista on hankkeen aikana ehditty saada jo kokemuksia.

Mikäli haluat lisätietoja hankkeesta, otathan minuun yhteyttä.

Hanna Kinnari-Korpela, projektipäällikkö 10 polkua

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *