Verkkokurssi verkkokurssin rakentamisesta TAMKin opettajille / An Online Course about Building an Online Course for TAMK Teachers

Mitä jos TAMKin opettajilla olisi mahdollisuus osallistua heille räätälöityyn koulutukseen, jossa he oppisivat rakentamaan pedagogisesti laadukkaan verkkokurssin ideansa pohjalta? Nyt se on mahdollista.

Kaikki alkoi alkuvuodesta 2016, jolloin Mark Curcher TAMK EDUsta (nykyään TAOKista) veti digimentoreille kaksipäiväisen Carpe Diem -workshopin, joka pohjautuu Gilly Salmonin yhteisölliseen oppimisen suunnittelun konseptiin. Konseptissa hyödynnetään vahvasti ns. 5 Stage Model -ajattelua, jonka pohjalta on helppoa loogisesti edetä ideasta luonnostelun kautta valmiin kurssin rakentamiseen.

Workshopin tuloksena kolme digimentoria, Henri Annala, Ville Haapakangas ja Hanna Pihlajarinne, alkoivat ryhmänä suunnitella ja rakentaa TAMKin henkilökunnalle suunnattua kurssia How to Design an Online Course, joka pohjautuu edellä mainittuihin malleihin. Vaikka Henri, Ville ja Hanna eivät olleet aiemmin koskaan työskennelleet yhdessä, syntyi kurssi kahden f2f-workshop-päivän ja intensiivisen verkkotyöskentelyn voimalla osoittaen verkkotyökalujen ja tiimityöskentelyn voiman parhaalla mahdollisella tavalla.

Kurssin perimmäinen tarkoitus on auttaa osallistujia suunnittelemaan ja rakentamaan verkkokurssi, joka hyödyntää nykyaikaisia työkaluja ja lähestymistapoja pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Oppimisprosessin ytimessä on osallistujan oma kurssi: hänen ideansa, tavoitteensa ja opiskelijansa. Kurssi on vahvasti yhteisöllinen ja tiimioppimiseen pohjautuva, ja korostaa opettajan roolia verkossa mentorina ja fasilitaattorina. Kaikki kurssin materiaalit ovat englanniksi, ja kurssilla käytetään työkielenä joko englantia tai suomea osallistujista riippuen.

Jos kuvaus herätti kiinnostuksesi, kurssille ollaan nyt hakemassa ensimmäistä 20 hengen pilottiryhmää. Kurssi ajoittuu välille 31.10.2016 – 16.12.2016, ja viikoittainen työmäärä on n. 5-8 tuntia, joten osallistuminen työn ohella onnistuu hyvin. Kurssin käyneet saavat todistuksen kurssille osallistumisesta. Ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia Hanna Pihlajarinteelle (hanna.pihlajarinne@tamk.fi) 14.10.2016 mennessä.

Lisätietoa:
Henri Annala, henri.annala@tamk.fi
Ville Haapakangas, ville.haapakangas@tamk.fi
Hanna Pihlajarinne, hanna.pihlajarinne@tamk.fi


What if TAMK teachers had a chance to participate in a tailored training, where they would learn how to design a pedagogically sound online course on the basis of their own idea? Now it is possible.

Everything started at the beginning of 2016, when Mark Curcher from TAMK EDU (currently Vocational Teacher Education), facilitated a two-day workshop for digimentors. The workshop was called Carpe Diem, and it was based on a collaborative learning design concept by Gilly Salmon. The concept utilises the so-called 5 Stage Model, which makes it easy to logically proceed from an idea through sketching to building a course.

As a result of the workshop, three digimentors, Henri Annala, Ville Haapakangas and Hanna Pihlajarinne, started to design and build a course called How to Design an Online Course, which is based on the models mentioned above and aimed at TAMK staff. Even though Henri, Ville and Hanna had never worked together before, the course was born as a result of two f2f workshop days and intensive online collaboration, showing the power of digital tools and teamwork in the best possible way.

The fundamental purpose of the course is to help participants design and build an online course that utilises 21st century tools and approaches in a pedagogically meaningful way. At the core of the learning process is the participant’s own course: his/her ideas, objectives, and students. The course is based on team learning and online collaboration, and it emphasises the online teacher’s role as a mentor and facilitator. All the materials in the course are in English, and the working language is either English or Finnish, depending on the participants.

If this caught your interest, we are now searching for the first pilot group of 20 people. The course will be organised from 31.10.2016 to 16.12.2016, and the weekly workload will be about 5-8 hours, so participating in the course and working at the same time should work out nicely. Upon completing the course, the participants will receive a certificate. Register by sending email to Hanna Pihlajarinne (hanna.pihlajarinne@tamk.fi) by 14.10.2016.

More information:
Henri Annala, henri.annala@tamk.fi
Ville Haapakangas, ville.haapakangas@tamk.fi
Hanna Pihlajarinne, hanna.pihlajarinne@tamk.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *