”Smart University Design Lab” – Potkua korkeakoulun digiloikkaan!

Tampereen ammattikorkeakoulussa on vuodesta 2012 lähtien pyöritetty niin kutsuttua Floworks Living Labia, jossa johtoajatuksena on ollut tarjota opiskelijoillemme autenttisia projektimahdollisuuksia oman korkeakoulunsa kehittämisen parissa. Opiskelijat toteuttavat sisäisen kehittämisen projekteja living labin valmentajien tuella. Projekteihin osallistumalla opiskelijat saavat relevanttia osaamista, esimerkiksi ketteristä menetelmistä ja palvelumuotoilusta, ja edistävät opintojaan eli kerryttävät opintopisteitä. Projekteilla on aina toimeksiantaja eli sisäinen asiakas. Living labimme on osa organisaatiomme kehittämisyksikköä, joten on hyvin luontevaa, että toiminnan fokuksena on ollut juuri korkeakouluorganisaatiomme sisäinen kehittäminen. Vuosien aikana toimintaa on kehitetty ja volyymit ovat kasvaneet. Vielä on kuitenkin paljon tehtävää, niin sanotusti ulosmittaamatonta potentiaalia.

Osana Tampere3-hanketta, olemme päässeet tekemään yhteistyötä monien huippuasiantuntijoiden kanssa, niin Tampereen yliopistolla kuin Tampereen teknillisellä yliopistolla. Loppukeväällä kokoonnuimme ensimmäisen kerran pienen ydinporukan (TAMK, TTY, TAY) kanssa ja lähdimme hahmottelemaan Tampere3-yhteisölle innovatiivista sisäisen yhteiskehittämisen toimintamallia, jonka ytimessä olisi korkeakouluyhteisömme digitalisaation edistäminen. Yliopiston suunnalta oli tullut viestiä, että jotain pitäisi keksiä muun muassa sen ongelman ratkaisemiseksi, että opiskelijoiden kurssitöinään tekemät innovatiiviset sovellukset eivät leviä laajempaan käyttöön. Jo alkuvaiheessa alkoi muotoutua ajatus älykorkeakoulusta ja asian työnimeksi valikoituikin otsikon mukainen ´Smart University Design Lab/SUDL´.

kuva1

Korkeakoulun digiloikan toteuttamisessa keskeisiä resursseja ovat niin asiantuntijat kuin opiskelijat. Ja kaikki meistä ymmärtävät, mikä valtava potentiaali jopa kymmenien tuhansien ihmisten yhteisössä on. Tämän potentiaalin ulosmittaamiseksi tarvitaan rakenteita ja raameja, jotka a) tukevat ja mahdollistavat sen, että uutta luova ja innovatiivinen yhteisö organisoituu yhteisen asian ympärille ja b) joiden avulla varmistetaan, että toiminnassa syntyvät innovaatiot skaalataan koko organisaation käyttöön.

Kohta a) viittaa siihen, että eri toimijoille on paikka, resurssit ja selkeästi viestitty visio sekä strategia siitä, mitä kyseisen toiminnan puitteissa tehdään, miksi, kenelle, keiden kanssa ja miten. Kohta b) on hyvin oleellinen, sillä ilman saumatonta kytkentää organisaation sisäisen kehittämisen keskeisiin hallinnan prosesseihin, kuten projektiportfolion ja palvelukatalogin hallinta on turha kuvitella, että yksikään living labissa tuotettu uusi tuote, palvelu tai toimintamalli saisi institutionaalista tukea. Sellaiset ehkäpä triviaalilta kuulostavat asiat kuten omistajuus, tuki, ylläpito ja elinkaaren hallinta vaaditaan, mikäli tavoitteenamme on, että toiminnalla on todellista vaikuttavuutta. Ilman näitä parhaimmatkin innovatiiviset tuotokset kuihtuvat ja kuolevat nopeammin kuin uskommekaan.

kuva2

On aika edetä erinomaisista suunnitelmista käytäntöön. TAMKissa hyvän pohjan kehittämiselle tarjoaa digistrategiamme, ja olemmekin jo alkaneet ”päivittämään” Floworks Living Labiamme tehtyjen suunnitelmien pohjalta, tavoitteena skaalata toimintaa volyymiltaan ja vaikuttavuudeltaan suuremmaksi. Kuluneella viikolla muuten toteutimme myös ensimmäisen kolmen korkeakoulun opiskelijoiden yhteisen ideointityöpajan Floworks Living Labissa. Työpajassa ideoitiin tulevaisuuden opiskelijapalveluita, myös digitalisaation näkökulmasta.

Mitä tulee Smart University Design Lab-konseptiin Tampere3-kontekstissa, niin asiaa edistetään jatkossakin yhteisvoimin, ja pyritään löytämään keinot, joilla hienot ideat saataisiin vietyä käytäntöön myös koko Tampere3-yhteisössä.

 

-Ilkka

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *