Älykäs kampus?

Smart siellä, smart täällä – älykaupunki, älykäs liikenne, älykäs terveys. Entä älykäs korkeakoulutus, tai vaikkapa rajatummin älykäs kampus, mitä se voisi tarkoittaa? Olen pohtinut tätä ajatusta ajoittain, kytkien pohdintani siihen tausta-ajatukseen, että korkeakoulujen pitäisi olla digitalisaation eturintamassa. Enkä puhu nyt pelkästään digipedagogiikasta tai digitalisaation liittyvistä opintosisällöistä, vaan kokonaisvaltaisesta digitalisaation mahdollisuudet hyödyntävästä innovativiisesta koko korkeakouluorganisaation kehittämisestä. Read more about Älykäs kampus?[…]

Vuosi takana digimentoritoimintaa

Niin on vuosi vierähtänyt myös TAMKin digimentoritoiminnassa! Kuluneen vuoden aikana digimentoriporukka hitsautui hyvin yhteen ja paljon tietoa ja osaamista jaettiin ja jalostettiin ryhmän kesken. Digimentoreiden rooli yksiköissään realisoitui moninaisena: teknologista konsultointia, työpajojen organisointia, henkilöstön verkkokurssin suunnittelua ja toteutusta, laatutyövälineiden kehittämistä yms. Myös blogikirjoituksia tuli runsaasti vuoden aikana ja statistiikan mukaan kirjoituksia myös luettiin mukavasti! Jatkossa Read more about Vuosi takana digimentoritoimintaa[…]

”Smart University Design Lab” – Potkua korkeakoulun digiloikkaan!

Tampereen ammattikorkeakoulussa on vuodesta 2012 lähtien pyöritetty niin kutsuttua Floworks Living Labia, jossa johtoajatuksena on ollut tarjota opiskelijoillemme autenttisia projektimahdollisuuksia oman korkeakoulunsa kehittämisen parissa. Opiskelijat toteuttavat sisäisen kehittämisen projekteja living labin valmentajien tuella. Projekteihin osallistumalla opiskelijat saavat relevanttia osaamista, esimerkiksi ketteristä menetelmistä ja palvelumuotoilusta, ja edistävät opintojaan eli kerryttävät opintopisteitä. Projekteilla on aina toimeksiantaja eli Read more about ”Smart University Design Lab” – Potkua korkeakoulun digiloikkaan![…]

Digimentorit puoli vuotta!

Digimentoreiden ensimmäinen puolivuotinen on takana ja on sopiva hetki tehdä tiivis yhteenveto toiminnasta näin verkoston vetäjän silmin. Digimentorit ovat olleet kiitettävän aktiivisia toimijoita omissa koulutusyksiköissään ja mukana hyvin monenlaisissa kehittämiseen liittyvissä asioissa. Myös henkilökohtaisella tuella on kuuleman mukaan ollut paljon kysyntää – kollegoiden on ollut helpompi lähestyä digimentoreita tietäen, että he ovat muun muassa juuri tätä varten. Digimentorit ovat Read more about Digimentorit puoli vuotta![…]

Organisaation strateginen digikyvykkyys

Digitalisaatio tulee (tuli) ryminällä ja organisaatioilta edellytetään muutosjohtamisen kykyä enemmän kuin koskaan. Olettaen, että organisaatioina haluamme varmistaa kilpailukykymme tässä ”kolmannessa teollisessa vallankumouksessa” nyt ja tulevaisuudessa, tulee meidän istuttaa organisaatioihimme digiaikakauden ote strategiseen johtamiseen ja strategiaan. Ne organisaatiot, jotka lukkiutuvat vanhoihin toimintatapoihin ja juuttuvat siihen harhaan, että digitalisaatio ei mullistaisi juuri heidän toimialaansa, todennäköisesti kuolevat. On selvää, että innostavimmatkin Read more about Organisaation strateginen digikyvykkyys[…]

Älykäs korkeakoulu digitalisaatiossa?

Menneellä viikolla minulla oli ilo osallistua kahteen kahdenkeskiseen keskusteluun, jossa aiheena oli korkeakoulutus ja digitalisaatio. Vaikka keskustelukumppanini edustivat kokemuksellisesti kahta eri ääripäätä, oli mielekästä huomata, kuinka molemmat jakoivat yhtäläisen tulevaisuuden kuvan korkeakoulusta digitalisaation aikakaudella. Vielä mielekkäämpää oli huomata, että kumpikaan ei rajannut käsitettä digitalisaatio koskettamaan vain opetuksen toteutusmalleja – siis verkko-opetusta. Oikeastaan näistä keskusteluista sainkin kimmokkeen Read more about Älykäs korkeakoulu digitalisaatiossa?[…]

Kaksi kuukautta takana – Missä mennään?

TAMKin Digimentorit ovat toimineet nyt tarkalleen kaksi kuukautta. Tähän kahteen kuukauteen on mahtunut paljon asioita, uuden kokeilemista, tukea, koulutusta, oman toiminnan ja työvälineiden kehittämistä hyvien olemassa olevien mallien pohjalta. Viime aikoina olemme erityisesti pohtineet, miten varmistamme ryhmämme yhdessä oppimisen ja uuden osaamisen luomisen. Kahden kuukauden ajanjakso on osoittanut mielestäni hyvin, että yksi digimentoritoiminnan lisäarvo mentoreille itselleen Read more about Kaksi kuukautta takana – Missä mennään?[…]

Carpe Diem!

Tapasin TAMKin 21st Century Educators koulutusohjelman vetäjän Mark Curcherin menneellä viikolla. Agendallamme oli yhdessä pohtia keinoja, joilla voisimme osaltamme edistää digimentoreiden yhdessä tekemistä ja uuden oppimista. Lähtökohtana oli, että rakentaisimme yhtenäisen juonen digimentoreiden noin kerran kuussa pidettäville lähitapaamisille – juonen, joka ennen kaikkea tukisi ja edistäisi digimentoreiden yhdessä oppimista ja osaamisen kehittämistä. Tätä kehittyvää osaamista Read more about Carpe Diem![…]

Kuukausi takana – Missä mennään?

Pidimme digimentoriverkoston kick-offin jälkeisen ensimmäisen tapaamisen kuluneella viikolla. Olin pyytänyt TAMKin 21st Century Educators -koulutusohjelman vetäjän Mark Curcherin pitämään meille alustuspuheenvuoron korkeakoulutuksen, erityisesti digioppimisen ja -opetuksen, tulevaisuuden näkymistä. Markin esitys oli lyhyesti sanoen erinomainen. Läsnäolollaan meitä kunnioitti myös TAMKin pääosin ulkomailta käsin toimiva kumppanimme, maailman mittakaavassakin tunnustusta saanut elearning-vaikuttaja ja online-fasilitoinnin ekspertti, Ana Cristina Pratas. Read more about Kuukausi takana – Missä mennään?[…]

TAMK digitalisaation strategista polkua rakentamassa ja kulkemassa

Ajat ovat mielenkiintoiset. Digitalisaatio-buumi iskee kovaa ja korkealta. Yritykset, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot joutuvat väistämättä pohtimaan tulevaisuuttaan digitalisoituvassa maailmassa: millainen on se tulevaisuuden maisema, jossa me toimimme, ja millaista muutosta se meiltä vaatii? Organisaatioilta edellytetään korkeaa strategista tietoisuutta ja ketteryyttä, (jaettua) johtajuutta ja yhteisöllisyyttä, luovuutta ja oppimista sekä uudistumis- ja innovointikykyä, sekä yksilö-, tiimi-, Read more about TAMK digitalisaation strategista polkua rakentamassa ja kulkemassa[…]